Online szerviz igénylés!

SZERVIZ MEGBÍZÁS
Név:
Cím:
Telefon:
E-Mail:
Termék márka:
Termék megnevezése (pontos típus):
Termék gyári száma:
Hiba leírása:
Készülék állapota: Újszerű Használt Sérült
Tartozékok: Kábel        Díszkeret  Fémkeret

Távvezérlő  előlap       előlap tok

Jótállási jegy: Van Nincs
Meddig javítható:
Csomag mennyisége:
Az általános üzleti feltételekben leirtakat elfogadom.

Általános Üzleti Feltételek

1.§ Érvényességi kör

(1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Hifi Station Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (következőkben Hifi Station) és olyan vevők közötti üzletre érvényesek, akik a 2. §-ban meghatározott szolgáltatásokat a Hifi Station internetes szerviz oldal keretein belül veszik igénybe (következőkben vevő, a kettő együtt felek).

(2) A vevő által tett, a jelen Általános Üzleti Feltételekben foglaltaktól eltérő, azzal ellentétes vagy azt kiegészítő nyilatkozatok illetve feltételek nem válnak részévé a szerződésnek, kivéve, ha azokat a Hifi Station írásban kifejezetten elfogadja.

2.§ Szolgáltatás leírása

(1) A Hifi Station üzemeltet egy internetes oldalt, ahol a vevőknek lehetőségük van arra, hogy a hibás termékek javítását megrendeljék. A terméket a szerződés megkötése után (részletesen a 3. §-ban) egy, a Hifi Station által megbízott logisztikai szolgáltató (következőkben futár) elviszi, majd a Hifi Station márkaszervize megjavítja, és visszaküldi a vevőhöz.

(2) A vevő a megrendelésével kötelezően beleegyezik abba, hogy a Hifi Station hozza meg a döntést, hogy megjavítja-e a készüléket, vagy cseréli azt jótállásos termékek esetben.

(3) Az internetes szerviz megrendelés csak a Magyarországon vásárolt vevőknek áll rendelkezésükre. Külföldi javítások megrendelése nem dolgozható fel, termékeket nem hoznak és szállítanak el Magyarországon kívülről.

(4) A Hifi Station a rendelkezésre bocsátott adatokat átadja a futárnak, hogy az a bejelentett készüléket elhozhassa. A Hifi Station az adatvédelmi rendelkezések figyelembe vétele mellett regisztrálja, tárolja és dolgozza fel a vevők adatait (ld. részletesen 10.§)

3.§ Szerződéskötés

(1) A vevő a termék javításának bejelentésével egy kötelező ajánlatot tesz egy az általa megjelölt termékre vonatkozó javítási szerződés megkötésére (megrendelés). A Hifi Station a megrendelés beérkezését a vevőnek e-mailben azonnal visszaigazolja. A megrendelés beérkezésének igazolása még nem jelenti a megrendelés kötelező elfogadását. Amennyiben a Hifi Station a megrendelés elküldésétől számított 2 munkanapon belül nem igazolja vissza a megrendelés beérkezését, úgy a vevő ajánlati kötöttsége megszűnik.

(2) A Hifi Stationnak jogában áll a megrendelésben lévő szerződési ajánlatot a Hifi Stationhoz való beérkezés után 3 napon belül elfogadni vagy elutasítani; az elfogadás történhet a beérkezés visszaigazolásával egyidejűleg. Az elfogadással a javítási szerződés a Hifi Station és a vevő között a megjavítandó készülékről megköttetik. A Hifi Station fenntartja a jogot, hogy a megrendelést ne, vagy csak részben fogadja el. Amennyiben a Hifi Station a megrendelés beérkezésétől számított 3 napon belül nem fogadja el a vevő ajánlatát, úgy a vevő ajánlati kötöttsége megszűnik.

(3) A szerződés rendelkezéseit a Hifi Station tárolja és az Általános Üzleti Feltételekkel a szerződés kötésekor e-mailben elküldi a vevőnek.

4.§ Árak

(1) Jótállás keretében végzett javítás esetén a javítási- és szállítási szolgáltatás ingyenes a vevő számára. A jótállás igénybevételének igazolásához a vevőnek a jótállási jegyet, valamint a termék vásárlási bizonylatáról egy másolatot csatolni kell.

(2) Amennyiben nem jótállás keretében végzett javításról van szó, úgy a terméknek a javítási és szállítási szolgáltatás internetes oldalon történő kiválasztása után a Hifi Station a vevőnek forintban (HUF) megad az elvégzendő javításra egy maximális várható árat, ami tartalmazza az ÁFÁ-t is. A vevő ezt követően a megrendelésével kötelezi magát, hogy a javítási költségeket a megadott maximális várható árig, valamint a szállítási és csomagolási díjat (vö. 4.§ 5. bek.) megfizeti. Ha a tényleges javítási költség a megadott várható maximális ár alatt van, akkor a Hifi Station a tényleges költséget számlázza ki a szállítási és csomagolási díjjal együtt. Amennyiben a javítás tényleges költsége a megadott várható maximális árat meghaladja, úgy a többlet - a 6. § (1) bekezdésében foglaltakkal - a Hifi Station-t terheli.

(3) A fizetés a javított vagy cserélt termék visszaküldésekor történik utánvéttel.

(4) A garanciaidőn kívül történő javítások ill. csere esetén a Hifi Station bruttó 4.050 HUF szállítási- ill. csomagolási költség átalányt kér.

(5) A bevizsgált vagy javított készüléket a kiértesítéstől számított 10 napon belül a futártól át kell vennie. Amennyiben a megrendelő az értesítést követő 30 napon belül nem veszi át a készüléket, úgy azt a Hifi Station értékesíti, költségeinek (szállítás, bevizsgálás, javítás, raktározás, stb.) levonása után a fennmaradó összeget további 3 hónapig a megrendelő rendelkezésére bocsátja.

(6) Amennyiben a készüléket a szerviz hibátlannak találja, vagy a javítást az ügyfél nem rendeli meg, úgy a szervizbe szállítást és a visszaküldést, valamint a bevizsgálás költségét a vevőt terheli.


Szerviz munkadíjak:

  • Bevizsgálás - 3.500Ft / óra

  • Szerviz óradíj - 7.000Ft / óra

  • Szakvélemény - 7.000Ft / db

  • Szállítás oda/vissza - 4.050Ft / db

  • Szállítás 1 irányban - 2.000Ft / db

5.§ A vevő elállási joga

(1) A vevő nem gyakorolhatja elállási jogát azt követően, hogy a nyolc munkanapos határidő letelte előtt a javítandó terméket átadja a futárnak. A futárnak történő átadással a vevő beleegyezik a javításba ill. a cserébe és megbízza a Hifi Stationt a 3. §-ban meghatározott szolgáltatás elvégzésével.

6.§ A Hifi Station elállási joga

(1) A Hifi Station jogosult elállni a nem jótállás keretében végzendő javítás elvégzésére szóló szerződéstől, ha a tényleges javítási költségek az előre megadott várható maximális árat (vö. 4.§ 2. bek.) több, mint 50%-kal meghaladják és ez csak a javítási szerződés megkötése után vált a Hifi Station számára felismerhetővé, és a vevő a javítás magasabb költségét a Hifi Station erről szóló értesítésének kézhez vételét követő 14 napon belül nyilatkozatával nem hagyja jóvá. A Hifi Station erről a vevőt azonnal tájékoztatja valamint az esetlegesen kapott ellenszolgáltatásokat haladéktalanul visszatéríti.

(2) A Hifi Station akkor is elállhat a szerződéstől, ha a pótalkatrész a normál üzleti forgalomban már nem szerezhető be vagy technikai okokból a készülék nem hozható tartósan üzemképes állapotba.

(3) Amennyiben a fenti (1) vagy (2) bekezdés értelmében a Hifi Station eláll a szerződéstől, a vevő a következő lehetőségek közül választhat:

(a) A készüléket a Hifi Station költségére leselejtezik.

(b) A készüléket a Hifi Station költségére a vevőhöz eredeti állapotában visszaszállítják.

Kivételes esetben a Hifi Station jogosult felajánlani a vevő részére megfelelő cserekészüléket, akár árkülönbözet ráfizetésével, akár a nélkül.

7.§ A javítási szolgáltatás átvétele

Amennyiben a vevő a javítási szolgáltatás átvételét a javított termék elfogadásától számított egy héten belül a Hifi Station-nek, a Hifi Station Kft., 1173 Budapest, Pesti út 237. Home Center (A / 61 üzlet), Telefon +36 1 4600 535, E-Mail: [email protected], bekezdésben megadott címre nem jelenti, akkor az átvétel megtörtént.

8.§ Jótállás

(1) A Hifi Station a jogszabályi és a jótállási jegyen található előírások alapján vállal jótállást.


9.§ Adathordozók


(1) A javítandó készülékben maradt adathordozókért (CD, DVD, USB stb.) felellőséget nem vállal a Hifi Station Kft..

10.§ Adatvédelem

(1) A Hifi Station kizárólag a szerződés teljesítése céljából tárolja és használja fel a vevő személyi adatait.


Cégadatok:

HIFI STATION Kft.

1173 Budapest, Pesti út 237. Home Center (A / 61 üzlet)

Tel: +36 1 4600 535

Fax: -

E-mail: [email protected]